مجله نوجوان 222 صفحه 2

کد : 137638 | تاریخ : 20/06/1395

یاد و خاطره شهیدان دکتر مصطفی چمران و دکتر علی شریعتی گرامی باد. دوست نوجوان هفته نامه نوجوانان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسئول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء / محسن وطنی دبیر تحریریه: فاطمه سالاروند مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی ویراستار: حسام الدین قاموس مقدم حروفچینی: لیلا بیگلری ——— تلفکس : 77648693 آدرس الکترونیکی: doost_nojavanan@ yahoo .com فهرست ® غوغای رنگ ها / 3 ® کودکی امام در خمین / 4 ® مجازی در دنیای مجازی / 6 ® دل نوشته های یک گوسفند / 8 ® مسافر تو / 12 ® پدر اون پهلوون تو قصه هاس / 13 ® تابستان؛ فصل آرمانی / 14 ® کتابها با ما حرف می زنند /16 ® آشپزی / 18 ® از راههای فرهنگی با شخصیت شوید / 20 ® مصرف گرایی چیز خوبی نیست / 22 ® سگ گله و چوپان / 24 ® سرگرمی / 27 ® اولین روز تابستان / 28 ® آخرین انشا / 30 ® لیلی و مجنون در قرن بیست و یکم / 32 ® جدول /34 تابستان؛ فصل آرمانی مجازی در دنیای مجازی!

[[page 2]]

انتهای پیام /*