مجله نوجوان 228 صفحه 2

کد : 137854 | تاریخ : 20/06/1395

دوست نوجوانان هفته نامه نوجوانان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسؤل : مهدی ارگانی سردبیر : افشین علاء دبیر تحریریه و مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی ویراستار : سید محمد طباطبایی تلفن : 66706833 آدرس : تهران ، چهارراه حافظ ، پلاک886 فهرست آفتاب ، دلیل آفتاب ! / 3 او بر ظالمان خواهد تاخت/4 منجیهمه منتظران/6 قصه گوی خوب ، قصه آخرش را گفت/ 8 اندام های بیمصرف/ 10 کانوپلو/ 12 ماجرای سفر به «آلفا 1»/14 جوان و نزدیکی به خدا/ 16 تصمیم گیری/ 18 تابستان در تهران/ 20 توماس آلوا ادیسون/ 22 شعر/ 24 نردبان برای بالا رفتن است/ 26 شرمنده هواداران استقلال هستم/ 28 دست تو خواهم شد/ 30

[[page 2]]

انتهای پیام /*