مجله نوجوان 237 صفحه 4

کد : 138072 | تاریخ : 20/06/1395

اول سلام به یاد ما باشید باز هم دیر شد ! فکر می کنم مقصر اصلی من هستم . مرا ببخشید . در شماره ی قبلی مجله گفتم هر دو هفته یک بار میهمان شما خواهیم بود . پانزدهم و سی ام هر ماه . اما با کمی تأخیر . بهجای پانزدهم دی چند روز دیرتر آمدیم ! امروز هم سی ام نیست ووارد ماه بهمن شده ایم . بهمن ماهی که بزرگترها مخصوصا پدران و مادران شما خاطرات فراوانی از آن دارند . روز هایی که یادآور ایام اوج گیری شعار های مرگ بر شاه بود ، و همه منتظر آمدن امام خمینی عزیز بودند . درشماره ی بعدی در این خصوص بیشتر خواهیم گفت . همچنان منتظر دریافت قصه ها ، شعر ، نثر ادبی ، گزارش ، گفت و گو ، عکس ، مطالب علمی و . . . شما خوبان هستیم . به یاد ما باشید . به یادتان هستیم و دوستتان داریم .

[[page 4]]

انتهای پیام /*