مجله نوجوان 45 صفحه 11

کد : 138763 | تاریخ : 19/06/1395

امام و قرآن یک همچو کتابی است که هم معنویات انسان را درست می کند و هم حکومت را درست می کند. همه چیز توی قرآن هست. صحیفه امام؛ ج 3، ص 349 آنکه قانون اسلام را آورده است خداست. خداست که محیط بر همه چیزهاست؛ بر همه اعصار است. قرآن است که کتاب همه اعصار است. دستورات رسول الله که برای همه اعصار است. صحیفه امام؛ ج 8، ص 171 به یاد امام باورم نیست که پروانه جان سوخته است شمع شبهای مرا روح و روان سوخته است باورم نیست که آن قامت سرسبز شکوه در بهار دل گلزار جوان، سوخته است باز هم مرثیه در باغ شقایق خوانید روح این باغ به تاراج خزان سوخته است آفتابی که ازین مشرق خون می تابید در هیاهوی عطش شعله زنان سوخته است نوح این نهضت، در کام کدامین موج است که به طوفان بلا امتمان سوخته است سوگ آن روح خدا را چه توانیم نوشت که در این شعله اثرهای زبان سوخته است "از دم رند می آلوده مددکار شده است" آن که ما را همه در سوز بیان سوخته است حسین اسرافیلی

[[page 11]]

انتهای پیام /*