سمینار بررسی سیره عملی و نظری امام خمینی - 1379

کد : 39092 | تاریخ : 19/09/1391

 

دبیرسمینار: زهرا مصطفوی

زمان برگزاری: خرداد 1379

مکان برگزاری: کرمان

 

جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران تا کنون یازده سمینار در خصوص بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی در موضوعات مختلف برپا نموده است. یازدهمین سمینار با مشارکت مؤسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام‌ برگزارگردید .

 

مجموعۀ مقالات یازدهمین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی

انتهای پیام /*