مجله نوجوان 154 صفحه 10

کد : 139740 | تاریخ : 19/06/1395

محسن وطنی یاد دوست آیینه­های عاشورایی عاشورا تنها یک واقعۀ تاریخی نیست که در کتابها نوشته باشند و آیندگان از روی آن عبرت بگیرند. عاشورا معیاری است که تکلیف هر روز و هر لحظۀ انسان را مشخص می­کند. عاشورا محک تشخیص حق از باطل در تمامی مکانها و در تمامی زمانهاست. در طول تاریخ آنچه که با الگوی عاشورا تطبیق داشت حسینی است و آنچه که این الگو را متابعت نکرد بدون شک باطل است و یزیدی است. عاشورا تکلیف همه را چون آفتاب بیکران روشن می­کند. صبح که ازخانه بیرون می­آیید عاشورا است که مشخص می­کند امروز تا عصر چه کار باید بکنید، با چه کسانی معاشرت کنید، چه کسانی را دوست بدارید، با چه کسانی دشمن باشید، با چه کسانی معامله کنید و با چه کسانی جهاد کنید .همۀ کارهای طبق معمول و روزانۀ شما حتّی همین به مدرسه رفتن و بازگشتن شما که هر روز تکرار می­شود، حتّی همین سر کلاس نشستن و مشق نوشتن، همۀ اینها با معیار عاشورا سنجیده می­شود. اگر درس خواندن شما و مدرسه رفتن شما برای دفاع از حق و مبارزه با ظلم و جهالت باشد شما حسینی هستید و اگر همینطوری به مدرسه می­روید که بیکار نباشید، حتماً یزیدی هستید. اگر در مدرسه دیدید که کسی دارد به دیگری ظلم می­کند و شما ساکت بودید، این کار شما یزیدی است ولی اگر در حدّ خودتان برای دفاع از مظلوم تلاش کردید، عمل شما حسینی و عاشورایی است.

[[page 10]]

انتهای پیام /*