کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی - 1376

کد : 39105 | تاریخ : 19/09/1391

کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی

دبیرکنگره : آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی

زمان برگزاری : 30 آبان و اول مهر ماه سال 1376

مکان برگزاری : قم، دانشگاه قم

 

 

 

زندگی مردان بزرگ، صفحات زرین و برجسته تاریخ است که چشم حقیقت بین نسل‌ها و وجدان طیب و طاهر بشریت را به خود معطوف می‌کند. شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی (ره) ستاره‌ای بود که پرتو قدسی‌اش تا سحرگاه فجر انقلاب در آسمان شب‌زده ایران هدایتگر رهروان و یاران حضرت امام (س) بود.

در بیستمین سالگرد شهادت ایشان از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی « کنگره شهید آیت الله مصطفی خمینی (ره)» در آبان ماه 1376 برگزار گردید محور مباحث و موضوع مقالات این کنگره عبارت از شناخت آثار و نوآوریهای فقیه شهید، شناخت نظرات اصولی شهید، شناخت دیدگاههای فلسفی شهید، تفسیر القرآن الکریم، ویژگی‌های علمی، شهید و فعالیت‌های سیاسی و خصوصیات اخلاقی بود.

 

مجموعۀ مقالات کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی

شهیدی دیگر از روحانیت

یادها و یادمانها – مجموعۀ مصاحبه‌های کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی (2جلد)

نشریه حضور شماره 21- ویژه‌نامۀ کنگره شهید آیت الله سید مصطفی خمینی

مجلۀ حوزه شماره‌های81 و 82

مجلۀ بینات 15 (سال چهارم شماره 3)

تفسیر روحانی ـ معرفی امتیازات تفسیر قرآن مصطفی خمینی

انتهای پیام /*