مجله نوجوان 248 صفحه 19

کد : 140289 | تاریخ : 18/06/1395

متولدین مهر: آفرین به شما با داشتن چنین روحیهای هیچ وقت در دستیابی به اهدافی که دنبال میکنید شکست نخواهید خورد. متولدین آبان: فکر میکنید در مخمصه افتادهاید اما این ظاهر امر است. اگر حوصله به خرج دهید با راهنمایی و کمک دیگران حتماً قادر خواهید بود بر مشکلات پیروز شوید. متولدین آذر: چرا احساس نگرانی میکنید. این مشکل به وجود آمده با یک روش بسیار ساده قابل حل خواهد بود. به قول معروف :«آرزو بر جوانان عیب نیست!» متولدین دی: به زودی بخت به شما روی خواهد آورد و شما می توانید با پشتکار و تمرین این شکستهای جزئی را جبران کنید. متولدین بهمن: یک کشف بزرگ در روش زندگیتان موجب شده تا از روزمرهگی رهایی یابید. به همین خاطر است که اخیراً طراوت را بیشتردر زندگیتان احساس میکنید. متولدین اسفند: بشارت به متولدین این ماه! از جایی که حساب نمیکنید تحفهای خواهد رسید که لذت زندگی را در پیش چشمانتان دو چندان خواهد کرد. موج شادی در راه است.

[[page 19]]

انتهای پیام /*