مقدمه و شرح از استاد سید جلال الدین آشتیانی

گفتار در جبر و تفویض و امر بین الأمرین

کد : 140511 | تاریخ : 28/06/1395

‏و‏‎ ‎‏نیز معنای این اصل مسلم نزد ارباب درایت و صومعه نشینان بارگاه جبروتی و لاهوتی‏‎ ‎‏که ‏لا جَبْرَ و لا تَفْویضَ؛ بَلْ أََمْرٌ بَینَ الأمْرَینٍ. ‏جمع بین جبر و تفویض نمی باشد؛ بلکه‏‎ ‎‏اضطرار در عین اختیار، و اختیار در عین اضطرار است: «در عین اختیار مرا اختیار‏‎ ‎‏نیست» و یا «در اختیار خویش مرا اختیار نیست». و مختار حقیقی حق است که تمام‏‎ ‎‏جهات فاعلیه، از جمله غایت و غرض از ایجاد، ذات اوست. کلیۀ مبادی آثارْ متقوم‏‎ ‎‏به حق اند؛ و تقوم به حق و فقر و احتیاج به سلطان وجود نحوۀ تحقق اشیاست: ‏کل‎ ‎سمیع یسمع بسمعه؛ و کل بصیر یبصر ببصره. لأن کل سمیع مظهر لاسمه «السمیع»؛ ‎ ‎و کل بصیر یبصر باسمه «البصیر». و لا حول و لا قوة إلا بالله العلیّ العظیم. 

‏ ‏

‏چنانکه گفتیم صفت «مشیّت» عین ذات اوست؛ ولی صفات کلیۀ الهیه از‏‎ ‎‏حقایق ارسالیه اند؛ و در مقام تنزلْ سریان در همۀ اشیا دارند، ولی بدون تجافی از‏‎ ‎‏مقام غیب و اطلاق حقیقی. این حکم در «علم» نیز جاری است، که فرمود: ‏


[[page 83]]اللهمَّ، إنّْی أَسْأََلُکَ بِعِلْمِکَ بِأََنْفَذِهِ، و کلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ. و اللهمَّ، إنِّی أَسْأََلُکَ بِمَشِیئَتِکَ بِأَمْضَاها. و کلُّ مَشیئَتِکَ ماضیةٌ. 

‏ ‏

‏مؤلف عظیم، عظّم الله قدره، در شرح ‏‏دعاءالسحر‏‏ حق مطلب را در بیان‏‎ ‎‏شمه ای از اسرار این دعا ایفا نموده، که داعی و متکلم به این الفاظ مبارکه لسان حق‏‎ ‎‏است، ولی «از فریب نقش نتوان خامۀ نقاش دید». ‏

‏ ‏

قال المؤلف العظیم، عظّم الله قدره فی النشآت العقلیة و المثالیة: 

 

المشکوة الثانیة فیما یلقی إلیک من بعض أسرارالخلافة و الولایة و النبوه فی النشأة العینیة و عالمی الأمر و الخلق رمزاً من وراءالحجاب، بلسان أهل القلوب. 

‏ ‏

إلی أن ساق الکلام بقوله: و فیها أنوار إلهیة تبزغ من مصابیح غیبة. 

 

[[page 84]]

انتهای پیام /*