حکم

حکم به بانک مرکزی (لزوم آرم جمهوری اسلامی بر روی اسکناسها)

کد : 140693 | تاریخ : 04/07/1395

حکم

‏زمان: 1358 ه . ش. / 1399 ه . ق.‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: آرم جمهوری اسلامی ‏

‏مخاطب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‏

‏ [‏‏یادداشت امام خمینی بر روی آرم مندرج در اسکناس ها:‏‏]‏

‎     ‎‏آرم جمهوری اسلامی باید باشد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 216]]‎

  • - قبل از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اسکناسهایی که از سوی بانک مرکزی به چاپ می رسید دارای علامت «شیر و خورشید» بود که نمادی از نظام سلطنتی به شمار می آمد. امام خمینی بر روی علامت شیر و خورشید، خط کشیده و مرقوم داشته اند: «آرم جمهوری اسلامی باید باشد».

انتهای پیام /*