1356

مراسم یادبود حاج سید مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران برگزار شد. در این مجلس هزاران نفر از طبقات مختلف روحانیون و دانشگاهیان شرکت کردند.

مراسم یادبود حاج سید مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران برگزار شد. در این مجلس هزاران نفر از طبقات مختلف روحانیون و دانشگاهیان شرکت کردند.

کد : 39203 | تاریخ : 08/08/1356

مراسم یادبود حاج سید مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران برگزار شد. در این مجلس هزاران نفر از طبقات مختلف روحانیون و دانشگاهیان شرکت کردند.

انتهای پیام /*