1343

حاج آقا مصطفی خمینی پس از 57 روز زندان آزاد شد و مردم قم استقبال شایانی از ایشان به عمل آوردند.

حاج آقا مصطفی خمینی پس از 57 روز زندان آزاد شد و مردم قم استقبال شایانی از ایشان به عمل آوردند.

کد : 39264 | تاریخ : 08/10/1343

حاج آقا مصطفی خمینی پس از 57 روز زندان آزاد شد و مردم قم استقبال شایانی از ایشان به عمل آوردند.

انتهای پیام /*