13 آبان

همراهی خدا با صابران

عزیزان من! صبور باشید که‏ پیروزی نهایی نزدیک و خدا با صابران است.
صحیفه امام، ج‏4، ص: 310

کد : 141622 | تاریخ : 12/08/1395

عزیزان من! صبور باشید که‏ پیروزی نهایی نزدیک و خدا با صابران است. خود و فرزندان نسل آتیه را سرفراز کنید که ایران امروز جایگاه آزادگان است؛ و سستی و هراس به خود راه ندهید؛ که نمی‏ دهید

صحیفه امام، ج‏4، ص: 310

انتهای پیام /*