کتاب مصاحبه های علمی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) منتشر شد

کتاب(ویژه نامه) مصاحبه های علمی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) توسط موسسه منتشر شد

کد : 141798 | تاریخ : 18/08/1395

کمیته علمی همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره)، کتاب (ویژه نامه) مصاحبه های علمی  همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) این اثر با چاپ مقالاتی از آیت الله سید حسن خمینی، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، آیت الله یوسف صانعی، آیت الله محمدعلی گرامی، آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی، آیت الله سیدحسین موسوی تبریزی، و اساتید حوزه و دانشگاه توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شد. فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) به قوه قضائیه و ارگانهای اجرایی(اسلامی شدن قوانین) که در باره حقوق مردم است در مقدمه این کتاب بازنشرشد. مقالات کوتاه و علمی  با تکیه بر پاسداشت موضوع حقوق مردم از محسنات این اثر است. بیش از سی مقاله مرتبط با موضوع از سی اندیشمند در انتشار این اثر مورد استفاده قرار گرفت.

انتهای پیام /*