1359

* به مناسبت سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام خمینی با اشاره به سفر شاه مخلوع به مصر فرمودند: «ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند اکنون مواجه با تحمل ننگ بزرگتری شده‏اند که با دسیسه و توطئه شیطان برزگ بر آن تحمیل شده است شیطان بزرگ... محمدرضا را به مصر تحمیل کرد...». امام خمینی با اشاره به ترفندهای امریکا برای حل قضیه گروگانگیری فرمودند: «آقای کارتر بداند با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذرخواهی از اشتباهات گذشته... و راه حل لانه جاسوسی را از من که یک نفر از ملت بزرگ ایران هستم خواستن به بیراهه رفتن است. حل این مسئله به دست هیچ کس جز ملت ایران و مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای ملت ایران نیست.» امام در پایان پیام خود از مردم کردستان خواستند به کنار گذاشتن منحرفین با قوای مسلح همکاری کنند تا نظم و آرامش در کردستان برقرار شود. * آقای موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی و جمعی از مسئولان قوه قضائیه به حضور امام خمینی رسیدند.

* به مناسبت سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام خمینی با اشاره به سفر شاه مخلوع به مصر فرمودند: «ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند اکنون مواجه با تحمل ننگ بزرگتری شده‏اند که با دسیسه و توطئه شیطان برزگ بر آن تحمیل شده است شیطان بزرگ... محمدرضا را به مصر تحمیل کرد...». امام خمینی با اشاره به ترفندهای امریکا برای حل قضیه گروگانگیری فرمودند: «آقای کارتر بداند با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذرخواهی از اشتباهات گذشته... و راه حل لانه جاسوسی را از من که یک نفر از ملت بزرگ ایران هستم خواستن به بیراهه رفتن است. حل این مسئله به دست هیچ کس جز ملت ایران و مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای ملت ایران نیست.» امام در پایان پیام خود از مردم کردستان خواستند به کنار گذاشتن منحرفین با قوای مسلح همکاری کنند تا نظم و آرامش در کردستان برقرار شود.

* آقای موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی و جمعی از مسئولان قوه قضائیه به حضور امام خمینی رسیدند.

کد : 39317 | تاریخ : 12/01/1359

* به مناسبت سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند. امام خمینی با اشاره به سفر شاه مخلوع به مصر فرمودند: «ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند اکنون مواجه با تحمل ننگ بزرگتری شده‏اند که با دسیسه و توطئه شیطان برزگ بر آن تحمیل شده است شیطان بزرگ... محمدرضا را به مصر تحمیل کرد...». امام خمینی با اشاره به ترفندهای امریکا برای حل قضیه گروگانگیری فرمودند: «آقای کارتر بداند با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذرخواهی از اشتباهات گذشته... و راه حل لانه جاسوسی را از من که یک نفر از ملت بزرگ ایران هستم خواستن به بیراهه رفتن است. حل این مسئله به دست هیچ کس جز ملت ایران و مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای ملت ایران نیست.» امام در پایان پیام خود از مردم کردستان خواستند به کنار گذاشتن منحرفین با قوای مسلح همکاری کنند تا نظم و آرامش در کردستان برقرار شود.
* آقای موسوی اردبیلی و آقای هاشمی رفسنجانی و جمعی از مسئولان قوه قضائیه به حضور امام خمینی رسیدند.

انتهای پیام /*