فصل پنجم: نقش بسیج مردمی در انقلاب

کد : 142456 | تاریخ : 03/09/1395

‏  ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

         فصل پنجم: 

 

 

نقش بسیج مردمی در انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ به ثمر رساندن پیروزی انقلاب اسلامی ‏

‏ کمک به احیای دین ‏

‏ مبارزه با دشمنان و قطع طمع آنان ‏

‏ حمایت از برقراری امنیت در کشور ‏

‏ تعاون در سازندگی کشور ‏

‏ خنثی سازی توطئه ها‏


‎[[page 211]]‎

‎[[page 212]]‎

انتهای پیام /*