1344

امام در نامه ای به آقای سید محمدعلی ابن الرضا از تبریک گویی ایشان به مناسبت عید سعید فطر، تشکر کردند.

امام در نامه ای به آقای سید محمدعلی ابن الرضا از تبریک گویی ایشان به مناسبت عید سعید فطر، تشکر کردند.

کد : 39404 | تاریخ : 10/11/1344

امام در نامه ای به آقای سید محمدعلی ابن الرضا از تبریک گویی ایشان به مناسبت عید سعید فطر، تشکر کردند.

انتهای پیام /*