الحدیث العاشر

مقام دوم در بیان ذمّ طول امل است و در آن دو فصل است

کد : 143301 | تاریخ : 09/06/1395

‏مقام دوم در بیان ذمّ طول امل است و در آن دو فصل است ‏

 

[[page 174]]

انتهای پیام /*