همراه با امام در نوفل لوشاتو

در ساعت نماز باید نماز خواند

کد : 143385 | تاریخ : 07/10/1395

دقت امام در رابطه با وقت نماز و حق نماز آنقدر چشمگیر بود که پلیسهای فرانسه از روی رفت و آمد امام برای نماز ساعت خود را تنظیم می‏ کردند! وقتی که چند نفر از برادرها برای حفاظت می‏ ایستادند، امام می ‏فرمودند: «احتیاجی نیست، در ساعت نماز باید نماز خواند».

(خاطره ای از مرضیه حدیده چی (دباغ))

منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی؛ ج 3، ص 58

انتهای پیام /*