کتاب طهارت

لزوم مماثلت بین غسل دهنده و میت

احکام اموات

کد : 143535 | تاریخ : 24/07/1395

لزوم مماثلت بین غسل دهنده و میت

[سؤال 646] ----> 301

‏4. چند تا مرد مسلمان رفتند در بیابان نعش یک زن مسلمان را پیدا کردند این ها‏
‎[[page 288]]‎‏نمی توانند به آبادی ببرند با خود زن ندارند که این زن را غسل بدهد این مردها هم‏‎ ‎‏محرم نیستند چه باید کرد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر مماثل نیست حتی کتابیه، غسل ساقط است.

‎ ‎

‎[[page 289]]‎

انتهای پیام /*