کتاب طهارت

حکم غسل میتی که بدنش متلاشی شده

احکام اموات

کد : 143536 | تاریخ : 25/07/1395

حکم غسل میتی که بدنش متلاشی شده

[سؤال 644] 291

 ‏بسمه تعالی‏

‏دفتر استفتائات امام، سلام علیکم‏

‏1. بدنی که در اثر افتادن از کوه فرضاً متلاشی شده، طرز تغسیل و تکفین او چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، اگر غسل ممکن نیست ساقط است و در صورت امکان تیمم دهند و به هر نحو امکان دارد آن را کفن کنند و اگر ممکن نیست ساقط است و اگر قطعات مشتمل بر استخوان است باید غسل بدهند و در پارچه ای بپیچند و دفن کنند و اگر مشتمل بر استخوان سینه باشد باید تغسیل و تکفین شود و تفصیل مسأله در رساله مذکور است.

‏2. شخصی فرضاً برای منزل از بانک وام گرفته و اتفاقاً یک سال در نزد او ماند. آیا وام (قرض) خمس‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.

[سؤال 645] ----> 1754

‏2. شخصی در تصادف مرده ولی قابل غسل و تیمم نیست، حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور غسل و تیمم لازم نیست.

‎ ‎

‎[[page 288]]‎

انتهای پیام /*