کتاب تقلید

احتیاط واجب و مستحب

کد : 143653 | تاریخ : 17/09/1395

احتیاط واجب و مستحب

[سؤال 184] ----> 493

‏2. و به طور کلی اقوا در مسائل و یا مشکل، آیا فتوای آن جناب می باشد؟‏

بسمه تعالی، اقوا فتوا است و مشکلٌ یا فیه اشکال فتوا نیست.

[سؤال 185] ----> 5501

‏2. در بعضی از رساله ها اگر چنین عبارتی باشد: «واجب است احتیاط کنند»، این‏‎ ‎‏همان احتیاط واجب است یا این که فتوا می باشد؟‏

بسمه تعالی، مورد آن را مرقوم دارید.


‎[[page 87]]‎[سؤال 186] ----> 1572

‏3. در مورد احتیاط واجب که می شود به مجتهد دیگری رجوع کرد، آن کسانی که‏‎ ‎‏امام را اعلم تشخیص داده اند، در مورد احتیاط واجب آیا می شود به مجتهد قبلی شان‏‎ ‎‏رجوع کنند؟‏

بسمه تعالی، در صورتی که جامع الشرایط باشد، با مراعات الاعلم فالاعلم مانع ندارد.

[سؤال 187] ----> 474

‏5. مسأله ای که دو قسمت دارد، مثل این که یک قسمت، فتوا است و یک قسمت،‏‎ ‎‏احتیاط، آیا می شود یک بار به احتیاط عمل کند و یک بار به فتوا؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد. 

[سؤال 188] ----> 3344

‏2. مجتهدی در مسأله ای فتوا داده اند بنا بر احتیاط واجب ـ مثل تراشیدن صورت با‏‎ ‎‏تیغ و صورت تراش برقی ـ آیا به این مسأله باید عمل کنیم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، لازم است بر طبق احتیاط واجب عمل شود. 

[سؤال 189] 100

 ‏بسمه تعالی‏

‏خدمت رهبر کبیر انقلاب و امام جلیل القدرمان خمینی عزیز، سلام علیکم، دو‏‎ ‎‏سؤال دارم:‏

‏1. در حکم جدیدتان فرموده اید که «احتیاط واجب است زن امام جماعت زنان را‏‎ ‎‏هم به عهده نگیرد». می خواهم بدانم این حکم در همه جا و همه موارد صادق است،‏‎ ‎‏حتی در اماکنی که به طور اجتماعی زندگی می کنند مثل حوزۀ علمیه خواهران که به‏‎ ‎‏طور شبانه روزی درس می خوانند؟ و آیا با وجود این در صورت نبودن امامت‏
‎[[page 88]]‎‏جماعت مرد می توانیم به مجتهد دیگری رجوع کنیم؟ ‏

بسمه تعالی، در احتیاط واجب رجوع به غیر جایز است. 

‏2. در مورد وضو گرفتن فرموده اید: «یک بار آب ریختن واجب و دو بار مستحب و بار سوم حرام‏‎ ‎‏می باشد». می خواستم بدانم آیا منظور این است که هر چند بار آب بریزیم تا کاملاً عضو وضو خیس‏‎ ‎‏شود این یک بار به حساب می آید و برای بار دوم به همین صورت یا این که یک مشت یک بار و مشت‏‎ ‎‏دوم دو بار حساب می شود؟‏

بسمه تعالی، مراد از یک یا دو بار، شستن است نه ریختن.


‎[[page 89]]‎

‎ ‎

‎[[page 90]]‎

انتهای پیام /*