کتاب تقلید

بیان احکام شرعی زنان توسط مرد

کد : 143659 | تاریخ : 19/09/1395

بیان احکام شرعی زنان توسط مرد

[سؤال 181] ----> 3992

‏6. آیا گفتن و تشریح مسائل مربوط به بانوان (نفاس، استحاضه) در صورت نبودن‏‎ ‎‏یک زن آگاه، مرد می تواند برای زنان تشریح کند؟‏

بسمه تعالی، اگر مفسده نداشته باشد مانع ندارد.

‎ ‎

‎[[page 86]]‎

انتهای پیام /*