کتاب نماز

مقدمۀ اول: اوقات نمازهای یومیه و نوافل آن‏ ها

کد : 143745 | تاریخ : 03/10/1395

مقدمه اول: اوقات نمازهای یومیه و نوافل آن ها

[سؤال 1068]‏ ‏ ‏ ‏----> 333

‏9. وقت نافلۀ ظهر قبل از نماز ظهر را امام در رساله با شاخص مشخص کرده اند؛‏‎ ‎‏این مقدار از نظر ساعت چقدر است؟‏

بسمه تعالی، نسبت به ایام سال و مکان ها، ساعت مختلف می شود.

[سؤال 1069]‏ ‏ ‏ ‏----> 6446

‏2. اگر کسی نماز غفیله را با دو رکعت نماز دیگر به نیت نافلۀ مغرب بخواند آیا‏‎ ‎‏ثواب نماز غفیله و نافلۀ مغرب به او داده خواهد شد یا نه؟‏

بسمه تعالی، نماز غفیله از رواتب یومیه نیست و درک ثواب هر دو شاید موقوف باشد، به این که هر یک جدا به جا آورده شود.

[سؤال 1070]‏ ‏ ‏ 481‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏نایب الامام، مروّج الاحکام، اعلم الفقهاء، الامام الخمینی، روحی فداکم و زید‏‎ ‎‏عمرکم العالی، محترماً استفتا می نماید:‏

‏نمازگزار در نماز مستحبی که نشسته می خواند، قصد داشته که برای درک ثواب‏‎ ‎‏نماز ایستاده، یک یا دو آیه به آخر سوره مانده، ایستاده بخواند، غفلةً یا سهواً سوره را‏‎ ‎‏تمام کرده است. آیا می تواند بایستد و برای درک ثواب نماز ایستاده یک یا دو آیه‏‎ ‎‏ایستاده بخواند، یا نه؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‎ ‎

‎[[page 4]]‎

انتهای پیام /*