تألیفات

کد : 143853 | تاریخ : 28/10/1395

تألیفات

‏بحث های شب های پنجشنبه و جمعه (در تهران) را که یادداشت کرده بودم، بعداً همه را مورد تجدید نظر قرار دادم نتیجه آن یک دوره اصول عقاید در چهار جلد شد (مجموعاً سیصد درس) و در چند مرحله به چاپ رسید؛ هشتاد درس از معاد، هفتاد درس در نبوت، صد درس در امامت و پنجاه درس پیرامون توحید و عدل بود. ‏

‏کتاب دیگری به نام در پرتو کلام معصوم شامل پانصد حدیث در ‏

‏ ‏


[[page 15]]

‏موضوعات اخلاقی بود که در چند مرحله تجدید چاپ شد. کتاب دیگری تحت نام آب حیات پیرامون جهاد و شهادت نوشتم. آن موقع دوران جنگ و دفاع مقدس بود و این کتاب مورد استقبال رزمندگان قرار گرفت. یک کتاب پیرامون «نماز جمعه» و اهمیت آن نوشتم. نوشته دیگری نیز در مناسک حج داشتم، این هم برای حاجیان مفید بود.‏

‏ ‏

‎[[page 16]]‎

انتهای پیام /*