فصل اول : خاطرات عیسی جعفری

نمونه ای از چگونه زیستن امام در نجف

کد : 144126 | تاریخ : 20/11/1395

‏خواهر‏‎[1]‎‏ من در نجف خدمتگزار بیت امام بود. ایشان تعریف می ‌کرد: در ‏‎ ‎‏نجف که بودیم حضرت امام در خانه محقری سکونت کرده بودند. ما از ‏‎ ‎‏یخچال و این ‌گونه امکانات محروم بودیم و مواد غذایی و غیره را به ‏‎ ‎‏اندازه مصرف تهیه می ‌کردیم و اگر چیزی مثلا میوه یا گوشت اضافه ‏‎ ‎‏می ‌آمد مجبور بودیم آنها را در ته چاهی که چهل پله پایین می ‌خورد قرار ‏‎ ‎‏بدهیم که به اصطلاح هوای آنجا خنک بود. به هنگام نیاز هم آن مسیر را‏‎ ‎‏طی می‌ کردیم و مواد غذایی را می ‌آوردیم و مصرف می‌ کردیم. هر چه ‏‎ ‎‏خانم‏‎[2]‎‏ به حضرت امام می ‌گفت که ما به یخچال احتیاج داریم برای ما‏‎ ‎
‎[[page 5]]‎‏یک یخچال تهیه کنید، امام می ‌فرمودند، من پول ندارم، اگر شما پولی ‏‎ ‎‏دارید بدهید تا برایتان یخچال بخرم. روزی حاج آقا مصطفی تشریف ‏‎ ‎‏آورد و به خانم گفت که چقدر پول دارید. خانم هم پس ‌انداز هایش را‏‎ ‎‏به حاج ‌آقا مصطفی داد و ایشان رفت و یک یخچال قسطی خرید و آورد. ‏‎ ‎‏زندگی امام در نجف به این شکل بود. اما در کربلا منزلی بود که مالک ‏‎ ‎‏آن یک نفر کویتی بود. در آن منزل همه وسایل و امکانات زندگی وجود ‏‎ ‎‏داشت و ما هر از گاهی که در کربلا بودیم در رفاه و آسایش بودیم.‏

[[page 6]]

  • . اقلیم خانم.
  • . همسر امام خمینی.

انتهای پیام /*