در سوگ فاطمه (س)

فاطمه زهرا (س)، موجود ملکوتی

او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است...

کد : 144132 | تاریخ : 22/11/1395

او زن معمولی نیست؛ او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهر شده است.

صحیفه امام؛ ج 7، ص 337

انتهای پیام /*