در سوگ فاطمه (س)

فاطمه زهرا (س)، تمام نسخه انسانیت‏

تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها- جلوه کرده و بوده است.

کد : 144133 | تاریخ : 22/11/1395

تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها- جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. 

صحیفه امام؛ ج 7، ص 337

انتهای پیام /*