مسابقه آیین انقلاب اسلامی

توحید و مبارزات اجتماعی

تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست

کد : 144203 | تاریخ : 06/12/1395

بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت می ‏کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند. و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرتهای استبدادی و استعماری آغاز می ‏شود.

از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می ‏گیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری انسانها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می ‏زند و امتیازات پوچ و بی محتوا را در جامعه حاکم می سازد باید مبارزه کرد.

صحیفه امام، ج‏5، ص: 388

آیین انقلاب اسلامی، گزیده‏ای از اندیشه و آرای امام خمینی «س»، ج‏1، ص 4

انتهای پیام /*