بخش اول: سیاست خارجی

کد : 144519 | تاریخ : 14/01/1396

‏     ‏بخش اول 

‏ ‏

‏ ‏

سیاست خارجی

‏ ‏

‏ ‏

 فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی ج.ا.ا.

1. گستره روابط براساس مبانی اسلامی و انسانی      7. نه شرقی ـ نه غربی 

‏2. ‏اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور یکدیگر     8. دفاع از کیان اسلام و مسلمین 

‏3. روابط حسنه، مدارا و مسالمت آمیز                     9. دفاع از مستضعفین و مظلومین ‏

‏4. اصل آزادی ـ استقلال و منافع ملی                     10. کمک به نهضتهای آزادیبخش ‏

‏5. نفی سلطه گری و سلطه پذیری                          11. صدور انقلاب اسلامی ‏

‏6. نفی ظلم و ظلم پذیری ‏

‏ ‏

 فصل دوم: تشکیلات اجرائی در سیاست خارجی

1. وزارت امور خارجه

‏2. سفارتخانه ها‏


[[page 1]]

‎ ‎

‎[[page 2]]‎

انتهای پیام /*