بخش دوم: روابط بین الملل

4. لاهه

کد : 144540 | تاریخ : 14/01/1396

4. لاهه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی اعتنایی به محکومیت های لاهه

‏     ‏‏لابد این را هم شنیدید که لاهه، ایران را محکوم کرد. حالا‏‎ ‎‏دیگر خواب به چشم ایرانیها نمی رود! لاهه محکوم کرد! این لاهه‏‎ ‎‏مدتهاست؛ این سازمانها مدتهاست که اسرائیل را در این‏‎ ‎‏شرارتهایش محکوم کردند و هیچ اعتنا به آنها نکرد. هیچ غلطی‏‎ ‎‏هم آنها نکردند.(177)‏

25 / 9 / 58 

*  *  *


[[page 103]]

‎ ‎

‎[[page 104]]‎

انتهای پیام /*