فصل دوم تشریف فرمایی امام به جماران

تغییر برنامه استحمام امام

کد : 144872 | تاریخ : 09/12/1395

تغییر برنامه استحمام حضرت امام

‏با سوابقی که از بیماران زیادی داشتم روزی به فکرم رسید که برنامۀ حمام‏‎ ‎‏رفتن حضرت امام را عوض کنم، زیرا تا حدود سال 1360 حضرت امام‏‎ ‎‏روزهای‏‎ ‎‏جمعه استحمام می‌کردند.‏

‏از سال 1358 تا 1365 حداقل سه نفر از بیماران قدیمی قلبی و مسن من در‏‎ ‎‏حمام ناگهان فوت شده بودند موضوع را با برادر ارجمند جناب آقای احمد آقا‏‎ ‎‏خمینی مطرح کردم و مصرانه خواستم که حتماً روزهای جمعه یک استاد حمامی امام‏‎ ‎‏را کیسه کنند و صابون بزنند و ما هم در خارج حمام مواظب امام باشیم. باید عرض‏‎ ‎‏کنم تمام برنامه ریزیها و کارهای بهداشتی و تشخیصی و درمانی حضرت امام با‏‎ ‎‏برادر ارجمند حاج سید احمد خمینی مطرح، بحث و تصمیم گیری می‌شد.‏

‏ابتدا حضرت امام قبول نکردند، اصرار کردیم مورد قبول نیفتاد، بالاخره نامه‌ای‏‎ ‎‏خدمت حضرت امام نوشتیم و ضرورت و لزوم موضوع و احتمال خطر را در نامه ذکر‏‎ ‎‏کردیم، بالاخره حضرت امام قبول فرمودند.‏

‏از آن پس، هر روز جمعه ساعت 8 استاد حمامی می‌آمد و حضرت امام‏‎ ‎‏داخل حمام می‌رفتند و پس از اینکه به اصطلاح آبی بر تن می‌ریختند استاد حمامی‏‎ ‎‏را صدا می‌کردند، من و معمولاً یکی از برادران پزشک و برادر ارجمند جناب‏‎ ‎‏حجت الاسلام محمد علی انصاری در اتاق پشت حمام می‌نشستیم تا ابتدا کارگر‏‎ ‎‏حمام و سپس حضرت امام از حمام خارج شوند.‏

‏گاهی برادر ارجمند جناب آقای حاج احمد آقا نیز به جمع ما می‌پیوستند.‏‎ ‎

‎[[page 123]]‎

انتهای پیام /*