بخش دوم

وحدت حوزه و دانشگاه

کد : 144938 | تاریخ : 09/12/1394

وحدت حوزه و دانشگاه 

‏توصیۀ اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و‏‎ ‎‏جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند‏‎ ‎‏دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن‏‎ ‎‏غدار غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود‏‎ ‎‏در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند او را ارشاد و نصیحت نمایند؛ و اگر تأثیر‏‎ ‎‏نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند و نگذارند توطئه ریشه دواند که‏‎ ‎‏سرچشمه را به آسانی می توان گرفت. و مخصوصاً اگر در اساتید کسی پیدا شد که‏‎ ‎‏می خواهد انحراف ایجاد کند، او را ارشاد و اگر نشد، از خود و کلاس خود طرد‏‎ ‎‏کنند. و این توصیه بیشتر متوجه روحانیون و محصلین علوم دینی است. و‏‎ ‎‏توطئه ها در دانشگاهها از عمق ویژه ای برخوردار است و هر قشر محترم که مغز‏‎ ‎‏متفکر جامعه هستند باید مواظب توطئه ها باشند.(91)‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

‎[[page 132]]‎

  • رجوع شود به فیش شماره 81.

انتهای پیام /*