فصل چهارم ثبت ضربان قلب به مدت سه سال

طبیعت امام در مقابل سرما و گرما

کد : 144959 | تاریخ : 09/12/1395

طبیعت حضرت امام در مقابل سرما و گرما

‏مطابق ساختمان بدنی و خمیره ذاتی، هر فردی در مقابل عوامل محیطی‏‎ ‎‏عکس العملی مخصوص به خود نشان می‌دهد. شخصی ممکن است در زمستان‏‎ ‎‏یخ حوض و استخر را بشکند و در هوای سرد زمستانی در هوای آزاد و بدون سرپوش‏‎ ‎‏در آب سرد حوض و یا استخر استحمام کند (مثل اخوی بزرگ حضرت امام عزیز‏‎ ‎‏جناب آقای آیة الله پسندیده) و یا فرد دیگری گرمای طاقت فرسا و جانسوز تابستان را‏‎ ‎‏بدون بادبزن و کولر بخوبی تحمل کند و از سرمای زمستان در رنج و ناراحتی باشد‏‎ ‎‏ (مثل حقیر) حضرت امام عزیز از گرمای تابستان ناراحت بودند و حتماً می‌بایست‏‎ ‎‏در محیط زندگی ایشان عوامل خنک کننده کار کند (کولر) در زمستان معمولاً پنجره‏‎ ‎‏را باز نگه می‌داشتند و شبها حتماً کمی لای پنجره به محیط خارج باز بود. در طول‏‎ ‎‏روز در زمستانها هوای اتاق ایشان متمایل به طرف سرد بود تا گرم و در محیط گرم‏‎ ‎‏احساس ناراحتی می‌کردند. (از نظر کلینیکی علایم تیروئید پرکار نداشتند)‏

‎ ‎

‎[[page 322]]‎

انتهای پیام /*