فصل پنجم خاطرات و گزارشهای پزشکی

5 - نفوذ ناپذیری امام در برابر شخصیت پزشکان

کد : 145015 | تاریخ : 09/12/1395

5 - نفوذ ناپذیری امام در برابر شخصیت پزشکان

‏از قدیم الایام همه بزرگان و حاکمان و امرا به علت ارتباط عاطفی و صمیمی‏‎ ‎‏که در جریان معالجه و درمان امراض خود با پزشکان معالج داشتند ناخودآگاه‏‎ ‎‏تأثیرپذیری و انعطاف پذیری هم از شخصیت پزشکان می‌داشتند و اصولاً یکی از‏‎ ‎‏راههای نفوذ بیگانگان در مورد چهره‌های تاریخی هم از طریق پرستاران و پزشکان‏‎ ‎
‎[[page 394]]‎‏بوده‌است. اما شخضیت حضرت امام(ره) از این جهت هم بی نظیر بود. زیرا‏‎ ‎‏علیرغم آنکه به این رشته با دید اجتهادی می‌نگریستند و به خدمات و زحمات آنها‏‎ ‎‏اهمیت می‌دادند و‏‎ ‎‏در موقع مقتضی تشکر هم می‌کردند، اما هیچگاه انعطاف‌پذیری‏‎ ‎‏در مواضع و اصول را در قبال شخصیت عاطفی پزشکان از خود نشان نمی‌دادند و‏‎ ‎‏اینگونه نبود که به پاس زحمات و خدمات اطبا، خواستهای غیرمعمول احتمالی‏‎ ‎‏پزشکی در این راستا برآورده شود، چه برسد به آنکه تغییر بینش و یا اصول‏‎ ‎‏در مرام‏‎ ‎‏اعتقادی و یا سیاسی ایشان از این زاویه حاصل شود.‏

‎ ‎

‎[[page 395]]‎

انتهای پیام /*