کمک به محرومین

کمک به محرومین

و نیز حضرات آقایان از بازرگانان و مردم خیرخواه دعوت نموده و آنان را تشویق کنند تا نگذارند برادران و خواهران آنان که در راه اسلام و احقاق حق خود صدمه دیده‏ اند، و به ملت بزرگ خدمت کرده ‏اند و در راه آن خون داده‏ اند، به سختی بیفتند.

صحیفه امام، ج‏4، ص 409

کد : 145145 | تاریخ : 11/12/1395

و نیز حضرات آقایان از بازرگانان و مردم خیرخواه دعوت نموده و آنان را تشویق کنند تا نگذارند برادران و خواهران آنان که در راه اسلام و احقاق حق خود صدمه دیده‏ اند، و به ملت بزرگ خدمت کرده ‏اند و در راه آن خون داده‏ اند، به سختی بیفتند.

صحیفه امام، ج‏4، ص 409

انتهای پیام /*