مقالات

بخشهایی از خطابۀ حضرت زهرا(س) در جمع مسلمین

کد : 145611 | تاریخ : 16/12/1395

بخشهایی از خطابۀ حضرت زهرا(س) در جمع مسلمین

‏حضرت زهرا(س) خطبۀ خود را در‏‎ ‎‏سخت ترین شرایط ممکن ـ از نظر زمان و‏‎ ‎‏مکان و احوال شخصی که بیان شرایط و جوّ‏‎ ‎‏و فضای مخصوصِ سخن، خارج از این‏

‎ ‎‏بحث است آغاز کرده و چنین می فرماید:‏

‎[[page 113]]‎

انتهای پیام /*