مقالات

اهمیت صبر

کد : 145646 | تاریخ : 17/12/1395

اهمیت صبر

‏بزرگان عرفان گفته اند: ‏الایمان نصفان، نصفٌ‎ ‎صبر و نصفٌ شکر‎[1]‎‏ چرا که به جای آوردن‏‎ ‎

‏طاعات و ترک کردن مکروهات و منهیّات احتیاج به صبر دارد. ائمۀ‏‎ ‎‏اطهار(س) مفسران کتاب هدایت صبر را صفت مؤمن می دانند؛ زیرا‏‎ ‎‏شخص به ایمان رسیده همۀ رویدادها را نتیجۀ قضا و قدر الهی می داند و‏‎ ‎‏هرگز امری را خارج از ارادۀ خداوندی نمی بیند پس، اگر امری دلخواه او‏‎ ‎‏شد شاکر می شود و اگر مکروه او بود بر آن صبر می کند؛ بدین ترتیب‏‎ ‎‏مؤمن صابر و شکور است؛ لذا در روایات آمده است:‏

‏     ‏الصبرُ من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد و‎ ‎کذلک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان.‎[2]‎

‏    ‏‏یا:‏

‏     ‏لا ایمانَ لِمَن لا صَبر له‎[3]‎

‏ ‏

صبر از ایمان به سر یابد کله‏           ‏حیث لا صبر فلا ایمان له

‎ ‎

‎[[page 200]]‎

  •  )) کاشانی؛ مصباح الهدایة؛ ص 379.
  • )) اصول کافی؛ «کتاب ایمان و کفر» «باب صبر»، ج 2.
  • )) همان جا.

انتهای پیام /*