خاطرات و نکته ها

تحصیل بانوان

کد : 145728 | تاریخ : 18/12/1395

تحصیل بانوان

‏یک روز مسئولین محترم حوزه علمیه قم، به‏‎ ‎‏اتفاق جناب آقای موسوی اردبیلی به حضور‏

‎ ‎‏امام رسیدند. ملاقات امام که با آنها تمام شد من به خدمتشان رسیدم،‏‎ ‎‏ایشان با همان قیافه مهربان و صمیمی شان فرمودند: الآن به آقایان داشتم‏‎ ‎‏سفارش شما خانمها را می کردم. من کنجکاو شدم که بدانم سفارش چه‏‎ ‎‏بوده، بعد که پرسیدم فهمیدم امام به آنها فرموده اند: شما سعی کنید‏‎ ‎‏امکانات تحصیل را برای خانمها فراهم کنید که به اینها در طول تاریخ ظلم‏‎ ‎‏بسیار شده، حال آنکه برخی از آنها را که من می بینم، استعدادهای خوبی‏‎ ‎‏دارند که باید شکوفا شود و در حقیقت حیف است که هدر بروند.‏

‎ ‎

‎[[page 530]]‎

انتهای پیام /*