خاطرات و نکته ها

دیوار وسط کلاس؟!

کد : 145742 | تاریخ : 18/12/1395

دیوار وسط کلاس؟!

‏در اوایل انقلاب عده ای وسط کلاس‏‎ ‎‏دانشگاه دیوار کشیده بودند. اتفاقاً این مسأله‏

‎ ‎‏در کلاس خود من اتفاق افتاد؛ یادم می آید دیوار را در اتاقی کشیده بودند‏‎ ‎‏که اکثر کلاسهایمان در آن ها برگزار می شد. امام پس از شنیدن این خبر‏‎ ‎‏توصیۀ کردند که دیوار را بردارند و نگذارند خرافات و قیودات خودمان با‏‎ ‎‏شرع آمیخته شود؛ زیرا معتقد بودند در این صورت نخواهیم توانست‏‎ ‎‏خرافات و رسوم غیرشرعی را از شرع جدا کنیم، و این نکته مهمی است.‏

‏     توصیۀ امام به مسئولان هم این بود که سعی کنند در درجۀ اول آنچه را‏‎ ‎‏شرع می گوید به مردم بگویند و بعد سلیقه و رسم خود و قانون کشور را‏‎ ‎‏مطرح کنند مثلاً در مورد حجاب، البته در اسلام پوشش لازم دانسته شده‏‎ ‎‏است؛ اما به چادر اشاره نشده. همه می دانند که چادر رسم قومی ماست.‏‎ ‎‏خیلی هم خوب است آن را حفظ می کنیم ـ چون هر قومی و ملتی‏‎ ‎‏فرهنگی دارد و بدترین کار این است که قومی از فرهنگش بیگانه شود ـ‏‎ ‎‏اما طوری نباشد که اگر کسی چادر سر نکرد او را غیر اسلامی بدانیم.‏‎ ‎‏چادر لباس اسلام نبوده؛ اما بهترین پوشش است، ما هم آن را انتخاب‏‎ ‎‏کرده ایم؛ و سمبل انقلاب اسلامی شده است. در واقع توصیۀ امام هم این‏‎ ‎‏بود که مسائل فرهنگی و عادات قومی را با دین مخلوط نکنیم.‏

‎ ‎

‎[[page 539]]‎

انتهای پیام /*