خاطرات و نکته ها

شما در فقه مجتهدید و من در طب

کد : 145743 | تاریخ : 18/12/1395

شما در فقه مجتهدید و من در طب

‏یکی از پزشکان قم نقل می کرد که: هنگامی‏‎ ‎‏که خبر دادند امام دچار ناراحتی قلبی‏‎ ‎‏شده اند، خودم را به بالین ایشان رساندم و‏

‎ ‎‏فشار خونشان را گرفتم؛ فشارسنج عدد پنج را نشان می داد و این از نظر‏‎ ‎‏پزشکی خیلی خطرناک بود. کارهای اولیه را انجام دادم و پس از دو‏
‎[[page 539]]‎‏ساعت که وضع قدری بهتر شده بود ولی هنوز خطرناک بود، دیدم که‏‎ ‎‏ایشان آماده حرکت شده اند. عرض کردم: آقا جان! چرا برخاستید؟‏‎ ‎‏فرمودند: «نماز!» عرض کردم شما در فقه مجتهدید و من در طب! حرکت‏‎ ‎‏کردن برای شما به فتوای من حرام است! بهتر است خوابیده نماز بخوانید.‏‎ ‎‏ایشان نیز با دقت به نظر من عمل فرمودند.‏

‎ ‎

‎[[page 540]]‎

انتهای پیام /*