فصل سوم: شخصیت امام خمینی (س)

سلوک برطبق رویه متعارف در اعمال عبادی

کد : 145831 | تاریخ : 18/12/1395

سلوک برطبق رویه متعارف در اعمال عبادی

‏حضرت امام با اینکه اهل شب زنده داری و تهجد بود و به گفته بعضی از نزدیکانش مثل‏‎ ‎‏مرحوم حاج احمد آقا ایشان ساعاتی از شب را به نماز و عبادت برمی خاست اما‏‎ ‎‏برخلاف تصور اکثر مردم ایشان نمازهای جماعتش را بسیار معمولی و مثل افراد عادی‏‎ ‎‏به جا می آورد و من بارها در نجف و چند بار هم در ایران در شبهای احیای ماه مبارک‏‎ ‎‏رمضان که مسئولین کشور را برای افطار دعوت می کردند از نزدیک شاهد نماز جماعت‏‎ ‎‏ایشان بودم و می دیدم که این نمازها را در حد متعارف انجام می دهند و کسی که نماز امام‏‎ ‎‏را ندیده بود پیش خودش تصور می کرد که حتماً ایشان نمازش را با رکوعهای طولانی و با‏‎ ‎
‎[[page 93]]‎‏اذکار زیاد به جا می آورد، اما وقتی از نزدیک مشاهده می کرد، می دید که ایشان بسیار‏‎ ‎‏راحت و عادی نماز می خواند و این نیز یک درس عملی برای ما بود که اعمالمان را اعم‏‎ ‎‏از عبادی و غیرعبادی به طور متعارف انجام دهیم و از رویّه متعارف و معمول خارج‏‎ ‎‏نشویم.‏

‎ ‎

‎[[page 94]]‎

انتهای پیام /*