فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

اعلام عزای عمومی مراجع در نوروز 42

کد : 145853 | تاریخ : 18/12/1395

اعلام عزای عمومی مراجع در نوروز 42

‏امام خمینی و سایر مراجع عظام تقلید قم به منظور اعتراض به رفراندوم قلابی و تصویب‏‎ ‎‏لوایح ششگانه و اعمال دیگر خلاف شرع دستگاه پهلوی و همزمانی عید با شهادت‏‎ ‎‏حضرت امام صادق (ع) اعلام کردند که مراجع امسال عید ندارند و در بیوتشان به عزا‏‎ ‎


‎[[page 120]]‎‏می نشینند،‏‎[1]‎‏ مردم نیز با استقبال از این مسأله به جای برگزاری مراسم جشن و سرور، در‏‎ ‎‏مجالس سخنرانی که در سرتاسر کشور برپا شده بود و در آن غالباً مفاسد رژیم پهلوی‏‎ ‎‏طرح می شد، شرکت کردند. اوج محبوبیت و نفوذ کلام امام و سایر مراجع در مردم به‏‎ ‎‏نظر من از این قضیه آشکار می شود چرا که مردم در مورد یک مسأله ملی که صبغه‏‎ ‎‏مذهبی ندارد و مردم به جشن و سرور در آن ایام اهمیت خاصی می دهند با اطاعت از‏‎ ‎‏علمای مذهبی خود از جشن و شادی چشم پوشی کردند. دستگاه پهلوی با این واکنش‏‎ ‎‏مردم در برابر مراجع تقلید و تحریم جشن و سرور در عید نوروز، دریافت که این مردم‏‎ ‎‏در مسائل مذهبی و مسائل حساس تر دیگر به طریق اولی از روحانیت اطاعت خواهند‏‎ ‎‏کرد؛ بنابراین بشدت احساس خطر کرد.‏

‎ ‎

‎[[page 121]]‎

  • . جهت اطلاع از اطلاعیه برخی از مراجع در این باره ر.ک. به: اسناد انقلاب اسلامی؛ ج 1، ص 72.

انتهای پیام /*