فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

آمار شهدای 15 خرداد در قم و تهران

کد : 145870 | تاریخ : 18/12/1395

آمار شهدای 15 خرداد در قم و تهران

‏در آن زمان معروف بود که در قیام 15 خرداد در قم حدود چهارصد نفر به شهادت‏‎ ‎‏رسیده اند و همان طوری که گفته می شد در تهران پانزده هزار نفر کشته شدند ولی بعد از‏‎ ‎‏انقلاب و به دنبال شناسایی خانواده های شهدای آن روز معلوم شد که در قم تقریباً‏‎ ‎‏بیست نفر و در تهران آنطور که شنیده شد، نزدیک به دو هزار نفر به شهادت رسیده اند.‏‎ ‎

‎[[page 137]]‎

انتهای پیام /*