فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

دستگیری جمعی از روحانیون مبارز تبریز

کد : 145871 | تاریخ : 18/12/1395

دستگیری جمعی از روحانیون مبارز تبریز

‏از کسانی که در پی قیام 15 خرداد در تبریز دستگیر شده و به زندان قزل قلعه فرستاده‏‎ ‎‏شدند می توان از شهید قاضی طباطبایی، آقای سیداحمد خسروشاهی، آقای ناصرزاده‏‎ ‎‏و آقای انزابی نام برد که در حدود دو ماه در زندان ماندند و جمعی دیگر از وعاظ و‏‎ ‎‏علمای تبریز نیز در خود تبریز توسط ساواک دستگیر و مدتی در تبریز و یا در تهران‏‎ ‎‏زندانی شدند. پس از دستگیری علمای تبریز حدود پنج روز بازار و کسبه تبریز دست به‏‎ ‎‏اعتصاب زدند و رژیم جهت سرکوبی اعتصاب، حکومت نظامی در تبریز اعلام‏‎ ‎‏کرد و عده ای نیز از مردم عادی تبریز را بازداشت نمود که اعتراض و اقدامهای‏‎ ‎‏مراجع را در پی داشت. در پی این اقدام حضرات آیات خوئی، نجفی مرعشی و‏‎ ‎‏شریعتمداری طی نامه هایی خطاب به علمای تبریز اظهار همدردی و اعتراض خود را‏‎ ‎‏اعلام نمودند.‏

‎[[page 138]]‎

انتهای پیام /*