فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان

تأسیس جمعیت سری مصلحین حوزه

کد : 145886 | تاریخ : 18/12/1395

تأسیس جمعیت سری مصلحین حوزه

‏در همان ایامی که انقلاب در ابتدای راه خودش بود، یک گروه مخفی تحت عنوان‏‎ ‎‏مصلحین حوزه علمیه قم اعلام موجودیت کرد. این گروه که بعدها شایع شد که توسط‏‎ ‎‏مرحوم آقای سیدحسن حجت فرزند مرحوم آیت الله حجت تأسیس شده، با صدور‏‎ ‎‏اطلاعیه ها و چاپ جزوه هایی، از رژیم پهلوی حمایت می کرد. اینها که در بین طلاب‏‎ ‎‏مبارز به مفسدین حوزه معروف شدند، بعد از انتشار سه ـ چهار جزوه چند ورقی طی‏‎ ‎‏چهار ـ پنج ماه، با برملا شدن ماهیتشان از هم پاشیدند و رئیسشان، آقای سیدحسن‏‎ ‎‏حجت منزوی شد که این انزوا تا آخر عمرش ادامه داشت.‏

‎ ‎

‎[[page 147]]‎

انتهای پیام /*