فصل پنجم: امام در تبعید

تأثیرگذاری امام بر علما و طلاب نجف

کد : 145910 | تاریخ : 18/12/1395

تأثیرگذاری امام بر علما و طلاب نجف

‏با اینکه نجف مرکز علم و علما بود ولی حضور امام در نجف جلوه دیگری به محافل‏‎ ‎‏علمی آنجا بخشید و از نظر اخلاقی نیز تأثیر زیادی در بین علما بر جای گذاشت. یکی از‏‎ ‎‏کسانی که در آن مقطع به اصطلاح از «نجفیون» محسوب می شد، شهید بزرگوار آیت الله ‏‎ ‎‏مدنی بود. ایشان از مدرسین نامی نجف بود که به تدریس مکاسب و کفایه اشتغال‏‎ ‎‏داشت ولی آنچه به او امتیاز خاصی بخشیده بود تقدس، تقوا و معنویت بالایش بود.‏‎ ‎‏محفل درس اخلاق ایشان در نجف از دروس اخلاق مهم و تأثیرگذار و مجمع فضلا و‏‎ ‎‏علمای بزرگ به شمار می رفت. جمع زیادی از روحانیون نجف بخصوص در ایام ماه‏‎ ‎‏مبارک رمضان در آن مجلس شرکت می کردند به طوری که حیاط مدرسه آقای بروجردی‏‎ ‎‏مملو از جمعیت می شد و موقعی که ایشان لب به سخن می گشود تقریباً همۀ حضار متأثر‏‎ ‎‏شده و گریه می کردند. شهید مدنی جانشین آیت الله خویی در نماز جماعت محسوب‏‎ ‎‏می شد و هرگاه که آقای خویی مسافرت بودند ایشان به جای آقای خویی نماز جماعت‏‎ ‎‏می خواند و شاید بتوان گفت موقعی که ایشان اقامه جماعت می کرد ایشان اگرچه وقتی‏‎ ‎‏در قم بود ارتباط و آشنایی چندانی با امام نداشت اما به هنگام حضور امام در نجف‏‎ ‎‏مرحوم شهید مدنی چون روحیه انقلابی هم داشت کم کم به امام نزدیک شد و این‏‎ ‎‏ارتباط و نزدیکی موجب علاقه و شیفتگی شدید ایشان به حضرت امام شد به طوری که‏‎ ‎‏دائماً در نماز جماعت امام شرکت می کرد مگر در مواقعی که آقای خویی نبود و ایشان‏‎ ‎‏موظف به اقامه جماعت می شد. شدت ارادت شهید مدنی به امام به حدی بود که بعد از‏‎ ‎‏رحلت آقای حکیم، تنها امام را در بین علمای نجف از نظر علم و تقوا ممتاز می دانست و‏‎ ‎‏به عنوان مرجع تقلید معرفی می کرد و همین امر موجب شد که عده ای از دوستانش با‏‎ ‎‏ایشان مخالفت کنند ولی ایشان تا آخر بر عقیده اش پابرجا بود.‏

‏     یکی دیگر از کسانی که در نجف مجذوب امام شد جناب آقای راستی کاشانی بود.‏‎ ‎‏ایشان نیز از مدرسین معروف و صاحب فضل نجف به شمار می آمد و مدتها بود که‏‎ ‎‏نسبت به دروس دایر در حوزه نجف احساس بی نیازی کرده و دیگر در محافل درس‏‎ ‎‏علما شرکت نمی کرد؛ اما وقتی امام به نجف رفت و تدریس را آغاز کرد در کلاس درس‏‎ ‎


‎[[page 167]]‎‏امام حاضر شد و طبق گفته خودش متوجه شد که هنوز مسائل زیادی در حوزه مباحث‏‎ ‎‏اسلامی وجود دارد که او نمی داند و برای پی بردن به آنها باید در محضر درس امام‏‎ ‎‏حاضر شود. آقای راستی نیز بعد از رحلت آقای حکیم امام را به عنوان مجتهد اعلم و‏‎ ‎‏کسی که شایسته مقام مرجعیت است معرفی کرد. مهمتر از جنبه علمی و فقاهتی‏‎ ‎‏حضرت امام، ویژگیهای اخلاقی و معنوی ایشان بود که عده زیادی از علما و فضلای‏‎ ‎‏نجف را تحت تأثیر قرار داده بود. افراد دیگری هم بودند که کم و بیش با امام در ارتباط‏‎ ‎‏بودند و ایشان را می شناختند و معترف به خصایل معنوی و برجسته اش بودند و حتی‏‎ ‎‏کسانی که مخالف امام بودند و یا خط مشی سیاسی اش را قبول نداشتند هیچ عیب و‏‎ ‎‏ایرادی نمی توانستند برایش بتراشند و تنها حرفی که به قصد شکستن حرمت ایشان‏‎ ‎‏می زدند این بود که عده ای از جوانهای تندرو و کمونیست که هوادار شوروی و چین‏‎ ‎‏می باشند ایشان را احاطه کرده اند و ایشان هم متأثر از آنهاست.‏

‎ ‎

‎[[page 168]]‎

انتهای پیام /*