فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

مراسم تاجگذاری شاه

کد : 145956 | تاریخ : 19/12/1395

مراسم تاجگذاری شاه

‏شاه بعد از قیام 15 خرداد به قلع و قمع شدید مخالفین پرداخت؛ در همین راستا عده‏‎ ‎‏زیادی از اعضای گروههای مبارز و سیاسی دستگیر و زندانی و یا تبعید شدند؛ تعدادی‏‎ ‎‏نیز مانند جمعی از سران جمعیت مؤتلفه اسلامی که در ترور حسنعلی منصور نقش‏‎ ‎‏داشتند تیرباران شدند؛ سایر مبارزین نیز به جهت خفقان زیاد یا به کنج خانه ها خزیدند و‏‎ ‎‏یا به خارج فرار کردند و چون ظاهراً هیچ صدای مخالفی شنیده نمی شد، شاه احساس‏‎ ‎‏می کرد که واقعاً قدرتمند و مسلط بر اوضاع کشور است و برای اینکه این توانمندی‏‎ ‎‏پوشالی را به رخ مردم بکشد با صرف مبالغ هنگفتی از جیب این ملت اقدام به برگزاری‏‎ ‎‏مراسم تاجگذاری در سال 46 نمود. مبلغی که فقط برای ساخت تاج از انواع جواهر‏‎ ‎‏گرانقیمت صرف شده بود، یک رقم نجومی و فوق العاده زیاد بود و این غیر از مبالغ‏‎ ‎‏سرسام آوری بود که برای خرید لوازم زینتی از یک کشور خارجی و دوخت لباسهای‏‎ ‎‏ویژه این مراسم در فرانسه و وارد کردن گلهای مخصوص از هلند هزینه کرده بودند و‏‎ ‎‏در مجموع برای هرچه بهتر برگزار کردن این مراسم تا آنجا که توانستند از بودجه کشور‏‎ ‎‏برداشتند و حیف و میل کردند و هویدا که در آن زمان نخست وزیر بود بدون چون و چرا‏‎ ‎‏هرچه شاه دستور می داد اجرا می کرد.‏

‎ ‎

‎[[page 234]]‎

انتهای پیام /*