فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

واکنش جمعی از طلاب قم

کد : 145958 | تاریخ : 19/12/1395

واکنش جمعی از طلاب قم

‏جمعی از طلاب حوزه به عنوان اعتراض به این مراسم پرهزینه، تحقیقی کرده بودند در‏‎ ‎‏مورد وجود فقر شدید در کشور بخصوص در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و استان‏‎ ‎‏هرمزگان و همین طور در خود تهران و در میان حلبی آبادهای حاشیه پایتخت که واقعاً‏‎ ‎‏تکان دهنده و تأسف آور بود. این تحقیق که دربرگیرنده آمارهایی از میزان و شدت فقر و‏‎ ‎‏درآمدهای پایین و نبود امکانات زندگی در این مناطق بود، همزمان با مراسم تاجگذاری‏‎ ‎‏تکثیر و پخش شد. از سوی عده ای از دانشجویان نیز اطلاعیه ای در نکوهش این مراسم‏‎ ‎‏پرزرق و برق ولی توخالی منتشر شد؛ غیر از این عکس العمل دیگری به صورت‏‎ ‎‏راهپیمایی و تظاهرات نه در قم و نه در تهران بروز نکرد.‏

‎ ‎

‎[[page 235]]‎

انتهای پیام /*