فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام

محاکمه متهمان به قتل

کد : 146003 | تاریخ : 19/12/1395

محاکمه متهمان به قتل

‏رژیم بعد از دستگیری سیدمهدی و عده دیگری از کسانی که متهم به قتل بودند،‏‎ ‎‏محاکمه آنها را آغاز کرد که در دادگاه اول به عنوان قاتل محکوم شدند منتها این حکم‏‎ ‎‏برای تجدیدنظر به دیوانعالی کشور فرستاده شد ولی هیچ گاه رأی دیوانعالی اعلام نشد‏‎ ‎


‎[[page 296]]‎‏و در نهایت هر یک از این متهمین غیر از سیدمهدی به زندانهای کوتاه مدت سه ـ‏‎ ‎‏چهار ساله و یا درازمدت محکوم شدند و برای سیدمهدی ظاهراً پانزده سال حبس مقرر‏‎ ‎‏شد اما مدت زندانی شدن ایشان نیز به خاطر نوشتن عفونامه و تقاضای بخشش به سه‏‎ ‎‏سال هم نکشید و مسأله ای که در این میان شک برانگیز بود و بر ساختگی بودن این قضایا‏‎ ‎‏و نقش ساواک در اجرای آن مهر تأیید گذاشت این بود که هیچ یک از متهمین این پرونده‏‎ ‎‏محکوم به اعدام نشدند در حالی که بنا بر قاعده می بایست قاتل یا قاتلین اعدام شوند و‏‎ ‎‏این نشان می داد که ساواک به نوعی طراح این قضیه بوده و هدفش هم بدبین کردن مردم‏‎ ‎‏به انقلابیون بود که به نظر من به آن هدف رسید و توانست در عده زیادی از افرادی که‏‎ ‎‏طرفدار معمولی انقلاب بودند و یا جزء انقلابیون غیرعمیق به شمار می آمدند تأثیر منفی‏‎ ‎‏بگذارد و تا مدتی آنها را در بلاتکلیفی و یک حالت انفعالی نسبت به این قضایا قرار‏‎ ‎‏بدهد که این حالت تا سال 56 و رحلت مرحوم حاج آقا مصطفی ادامه داشت اما با‏‎ ‎‏رحلت ایشان در واقع جوّ عوض شد و آن مسائل بکلی از خاطره ها زدوده شد.‏

‎ ‎

‎[[page 297]]‎

انتهای پیام /*